Wheelers Books
Cyfres Anturiaethau Tintin: Yr Ynys Ddu
 

Cyfres Anturiaethau Tintin: Yr Ynys Ddu (Paperback)

By Herge
Translated by Jones, Dafydd

  • $31.50
  • In stock

Tintin and Milyn are out walking when they come across two aviators in dire straits ... and that's when our heroes also find themselves up to their neck in it. As the bumbling detectives Parry-Williams and Williams-Parry follow their own noses, Tintin decides to follow Milyn's mo... read full description below.

ISBN 9781906587086
Barcode 9781906587086
Published 1 June 2009 by Dalen
Format Paperback
Language Welsh
Series Cyfres Anturiaethau Tintin
Availability
* Usually ships 6-12 working days* – Title is in stock with supplier internationally

... view full title details below.

Full details for this title

ISBN-13 9781906587086
ISBN-10 1906587086
Stock Available
Status Internationally sourced; ships 6-12 working days
Publisher Dalen
Imprint Dalen
Publication Date 1 June 2009
International Publication Date 13 February 2013
Publication Country United Kingdom United Kingdom
Format Paperback
Language Welsh
Author(s) By Herge
Translated by Jones, Dafydd
Series Cyfres Anturiaethau Tintin
Category Fiction (Child / Teen)
Number of Pages 64
Dimensions Width: 220mm
Height: 295mm
Weight Not specified - defaults to 600g
Interest Age Children
Reading Age Children
NBS Text Children's Fiction
ONIX Text Primary and secondary/elementary and high school
Dewey Code 741.59493
Catalogue Code 519557

Price & Availability Options

Source Pub. RRP Forex Disc. Price Frt Landed Cost
Great Britain 13 Feb 13 GBP £6.99 0.4606 0% $15.18 14%
Availability: In stock (Allow 6-12 working days)
New Zealand NZD Imported from an international supplier
incl GST

Our Price Comparison tool calculates the international price allowing for tax and freight costs. The chart compares this to the locally sourced price/availability so you can select your preferred source. Supplier stock qty’s shown where provided, and can be subject to change due to other libraries shopping.
A '-' (dash) indicates stock quantity has not been provided by the supplier.

Description of this Book

Tintin and Milyn are out walking when they come across two aviators in dire straits ...and that's when our heroes also find themselves up to their neck in it. As the bumbling detectives Parry-Williams and Williams-Parry follow their own noses, Tintin decides to follow Milyn's more dependable nose and heads off after a bunch of international money forgers.

^ top

Awards, Reviews & Star Ratings

NZ Review Rydym ni fel teulu wedi bod yn hoff o anturiaethau Tintin a'i gi bach gwyn ers blynyddoedd, ac yn ein ty ceir cyfrolau lliwgar Herge a'u darluniadau bywiog mewn sawl iaith. Gan fod y ferch saith mlwydd oed wrth ei bodd, erbyn hyn, yn darllen llyfrau cartwn ar ei phen ei hun, rwyf innau, fel rhiant, yn falch ei bod hi'n cael y cyfle i wneud hyn yn Gymraeg. Mae croeso mawr i'r bedwaredd gyfrol yng nghyfres newydd addasiadau Tintin, felly. Yn Yr Ynys Ddu mae Tintin a'i gi bach Milyn yn profi antur heb adael ynysoedd Prydain, gan deithio o Sussex yn ne Lloegr - ble maent yn dystion i ddamwain awyren a'r peilat wedi diflannu - i'r Alban, ble mae'r brodorion yn byw mewn ofn o fwystfil mawr sy'n lladd pawb a fydd yn glanio ar yr Ynys Ddu gyfagos. Rydym yn cyfarfod a'n hen ffrindiau y plismyn pendew - Parry-Williams a Williams-Parry, sy'n baglu o anffawd annisgwyliadwy i ddamwain ddoniol, gan geisio erlid a helpu Tintin bob yn ail. Mae Dr Muller, pennaeth mileinig criw rhyngwladol o ffugwyr arian sy'n gweithredu ar yr Ynys Ddu, yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn y gyfres. Ceir anturiaethau a helyntion ar drenau ac awyrennau yr holl ffordd i fyny i'r Alban, ble mae Tintin yn profi cyfeillgarwch y brodorion cyn mentro i'r ynys felltigedig i wynebu'r 'Bheist Mhor' du, blewog. A fydd e'n llwyddo yn erbyn y bwystfil a Dr Muller a'i debyg? A fydd Parry-Williams a Williams-Parry yn glanio'n saff, ar ol iddyn nhw brofi eu hantur ei hun mewn awyren fach? Ewch i ddarllen y llyfr i ddod o hyd i'r atebion! Marion Loffler Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatad Cyngor Llyfrau Cymru. It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council. -- Cyngor Llyfrau Cymru

^ top

Author's Bio

There is no author biography for this title.

^ top